Překlady bez hranic

Zavolejte: 33 444 6 321 nebo napište Kalkulace ceny překladu do 30 minut

OBJEDNEJTE SI KALKULACI CENY ZDARMA

Šeptané tlumočení

Šeptané tlumočení (obecně nazývané také šeptanda) je druh tlumočení, které probíhá bez použití speciálního vybavení, jako jsou mikrofon, sluchátka nebo kabiny.

Během tlumočení probíhajícího šeptaným způsobem tlumočník ztišeným hlasem průběžně tlumočí vystoupení hovořící osoby, nachází se přitom vedle malé skupiny posluchačů, na něž je tato promluva směřována. Služba šeptaného tlumočení se doporučuje především za situace, kdy z účastníků daného setkání potřebuje pomoc tlumočníka pouze jejich malá část. Šeptané tlumočení v mnoha ohledech připomíná simultánní tlumočení, protože tlumočení hovoru probíhá průběžně, paralelně s okamžikem jeho pronášení a ne, jako je tomu v případě konsekutivního tlumočení, teprve po zakončení řeči vystupujícího. Na rozdíl od simultánního tlumočení šeptané tlumočení nevyžaduje použití speciální konferenční techniky. Lze se také setkat se situacemi, kdy tlumočník realizující šeptané tlumočení používá sluchátka, aby lépe slyšel hlas promlouvající osoby.

Šeptané tlumočení umožňuje ušetřit čas oproti konsekutivnímu tlumočení.

Pokud tedy máte zájem o tlumočení, které by mělo být určeno jen pro malou skupinu osob přítomnou v sále, může se pro vás šeptané tlumočení ukázat být vhodnou alternativou odpovídající daným potřebám.

Překladatelská agentura Nexus nabízí šeptané tlumočení z různých oblastí a v libovolném jazyce.

DŮVĚŘUJÍ NÁM

přihlásit se

odhlásit se

© 2022 - Nexus Translations – Jazykové překlady Varšava, Our branches: Katowice | Poznan | Wroclaw | Warsaw

Formulář
kalkulace ceny

Použijte níže uvedený formulář, abyste získali okamžitou a nezávaznou kalkulaci ceny překladu.

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wybierz temat wiadomości

Wprowadź miasto i kod pocztowy

Wprowadź nazwę firmy

Wprowadź treść wiadomości

Přiložte soubor v příslušném formátu (nejsou dovoleny HTML, PHP a soubory větší než 10 MB)

Přiložit soubor (ZIP)Vybrat

ODESLAT DOTAZ

* - povinná pole

Důležité:Stránky používají soubory cookies, mimo jiné proto, abychom se lépe přizpůsobili vašim očekáváním. Více na politika soukromí