Překlady bez hranic

Zavolejte: 33 444 6 321 nebo napište Kalkulace ceny překladu do 30 minut

OBJEDNEJTE SI KALKULACI CENY ZDARMA

Právní překlady

Právní překlady jsou jednou z našich specializací. Při poskytování překladů tohoto druhu dodržujeme zásadu, že každé slovo překládáme precizně a srozumitelně.

V právních překladech sehrává nesmírně důležitou úlohu znalost právních reálií zemí, jichž se týká text zadaný k realizaci. Nestačí, aby byl překladatel, věnující se takovýmto překladům, pouze seznámen s právní terminologií a měl odpovídající jazykové kompetence. Při překládání textů právního charakteru překladatel nejednou narazí na pojmy, které čtenáře odkazují na příslušné zákoníky. Obdobná je situace se způsobem sestavování právního dokumentu. Během let různé státy zformovaly poněkud odlišné právní systémy a kvůli tomu se i v nich sestavované dokumenty liší. Například v anglosaských zemích bylo přijato používání dlouhých pojmů plných synonym, které by v polštině (dokonce právní) zněly nepřirozeně.

Z tohoto důvodu svěřujeme realizaci právních překladů překladatelům, kteří jsou schopni se zorientovat ve všech těchto právních složitostech. U nás objednaný právní překlad bude realizován především soudními překladateli, právníky a akademickými pracovníky.

Naši klienti si mohou být jisti, že důvěrné dokumenty předané k překladu jsou dostatečně chráněny a vztahuje se na ně zachování tajemství.

Naše agentura nabízí realizaci právních překladů, mimo jiné v následujících oborech:

 • ochrana soukromého majetku a osobních údajů,
 • správní právo,
 • stavební právo,
 • hospodářské právo,
 • trestní právo,
 • korporátní právo,
 • mezinárodní právo,
 • daňové právo,
 • pracovní právo,
 • zákon o obchodních korporacích,
 • a jiné...

V oblasti právních překladů provádíme např. překlady následujících dokumentů:

 • smlouvy,
 • notářské zápisy,
 • společenské smlouvy,
 • plné moci,
 • procesní spisy,
 • vědecké publikace,
 • a jiné...

DŮVĚŘUJÍ NÁM

přihlásit se

odhlásit se

© 2022 - Nexus Translations – Jazykové překlady Varšava, Our branches: Katowice | Poznan | Wroclaw | Warsaw

Formulář
kalkulace ceny

Použijte níže uvedený formulář, abyste získali okamžitou a nezávaznou kalkulaci ceny překladu.

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wybierz temat wiadomości

Wprowadź miasto i kod pocztowy

Wprowadź nazwę firmy

Wprowadź treść wiadomości

Přiložte soubor v příslušném formátu (nejsou dovoleny HTML, PHP a soubory větší než 10 MB)

Přiložit soubor (ZIP)Vybrat

ODESLAT DOTAZ

* - povinná pole

Důležité:Stránky používají soubory cookies, mimo jiné proto, abychom se lépe přizpůsobili vašim očekáváním. Více na politika soukromí